iG.

121 tekstów – auto­rem jest iG..

Drze­wa przy dro­gach - zabójcze magnesy... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 września 2014, 22:41

Życie jest jak świeca - kiedy się do­pala, to nie ma odwrotu. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 2 września 2012, 21:45

Jeszcze nig­dy tak nie miałem. To było, jak z baj­ki, to jak Ją poz­nałem i nie wiem, jak to po­wie­dzieć, ale Ona jest ja­kaś in­na - in­na niż wszys­cy. Nie chodzi mi o to, że to ideał, al­bo księżniczka z baśni, ale pat­rzę na Nią, myślę o Niej i czuję to coś. Właśnie to coś dziw­ne­go i in­ne­go, zu­pełnie nie do opisania. 

myśl • 10 maja 2012, 23:53

Nieraz le­piej jest się nie budzić... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 stycznia 2012, 15:44

Jeśli miłość i pożąda­nie współgrają ze sobą... to jest do­piero piękne uczucie! 

myśl
zebrała 16 fiszek • 29 listopada 2011, 22:53

Miarą bo­gac­twa nie po­win­na być su­ma na kon­cie, wil­la i li­muzy­na na pod­jeździe. Po­win­no nią być szczęście, bo w nim za­wiera się wszys­tko: zdro­wie, miłość, spokój... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 28 listopada 2011, 11:27

W dzi­siej­szych cza­sach, nikt nie jest bar­dziej sa­mot­ny niż wte­dy, gdy na ga­du-ga­du nie ma ani jed­ne­go żółte­go słoneczka. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 listopada 2011, 16:32

Wy­buch jest krótkot­rwały. Za to ma­leńki żar z upływem cza­su może stać się potężnym i długot­rwałym og­niem. Pot­rze­ba mu je­dynie od­ro­binę cze­goś, czym by się sy­cił przez cały czas. Dla­tego Miłość, która [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 listopada 2011, 11:57

A ja myślę, że sko­ro od­je­bałeś, to po­winieneś czuć się zo­bowiąza­ny do ogar­nięcia te­go nieustępliwie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 listopada 2011, 12:32

Jeżeli cier­pienie jest in­tensyw­ne, to spodziewaj się, że nie będzie trwać długo. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 1 listopada 2011, 14:41
iG.

Samotnik. Marzyciel. Domorosły filozof obserwujący jak ten dziwaczny świat działa. Prawdziwa skarbnica porad, do których sam w życiu bym się nie zastosował. A poza tym człowiek z mnóstwem wad i kilkoma zaletami całkowicie akceptujący to, jaki jest. Lubię siebie takiego, jakim jestem. Nie chciałbym w tym momencie być kimś innym. Nie wiem, czy takim zostanę, ale nie zmienię się na siłę. Osobiście czuję, że powinienem żyć w innych czasach, takich, gdy doceniane były miłość, honor i brak obłudy. Do tej pory życie nauczyło mnie już co nieco. Doceniać dzień dzisiejszy, nawet jeśli przynosi on ból. To jest mój ból... "Nie jestem nikim specjalnym. Ot, zwyczajny człowiek ze zwyczajnymi myślami. Wiodę zwyczajne życie. Nie poświęcą mi żadnych monumentów i moje imię ulegnie zapomnieniu. Ale w jednym względzie powiodło mi się, jak nikomu dotąd. Pokochałem kogoś z całego serca, a dla mnie to było zawsze najważniejsze."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

iG.

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 września 2014, 23:47Wiktor* sko­men­to­wał tek­st Drzewa przy dro­gach - [...]

6 września 2014, 22:41iG. do­dał no­wy tek­st Drzewa przy dro­gach - [...]

3 września 2014, 22:49iG. sko­men­to­wał tek­st Jeśli dasz ludziom trochę [...]

23 lutego 2014, 20:00iG. wy­powie­dział się w wątku